Om het welzijn van ouderen met een Indische- en Molukse achtergrond in woonzorgcentrum Raffy te bevorderen, is de Stichting Vrienden van Raffy opgericht.

De vriendenstichting wil projecten en programma's mogelijk maken voor de bewoners van woonzorgcentrum Raffy en ouderen met een Indische- en Molukse achtergrond, die niet kunnen worden bekostigd uit het reguliere budget van woonzorgcentrum Raffy.

Wensen van bewoners staan centraal
De wensen van bewoners van woonzorgcentrum Raffy spelen een belangrijke rol. In samenwerking met o.a. de activiteitencoƶrdinator en de teamleiders van zorgteams en zorgwoningen, inventariseert de vriendenstichtring wensen en behoeftes en bepaalt op basis daarvan hoe het beschikbare geld wordt besteed.

Wordt U ook vriend van Huize Raffy?

Stichting Vrienden van Raffy is volledig afhankelijk van donateurs. Voor projecten en activiteiten voor het welbevinden en welzijn van onze bewoners zijn vaak aanvullende financiƫle middelen nodig. De Stichting Vrienden van Raffy is opgericht om hierin te kunnen voorzien. Vriend worden kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door een eenmalige-, een jaarlijkse donatie of sponsoring.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur van de Stichting Vrienden van Raffy.