Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Raffy bestaat uit:   

Juan Seleky, voorzitter 
Ellen Tebbe-Hummel, secretaris

Bart Herklots, penningmeester


Het bestuur vergadert vier maal per jaar of zoveel meer als nodig blijkt. De stichting is officieel gevestigd te Breda.

Het bestuur verricht zijn werkzaamheden om niet. Onkosten gemaakt ten behoeve van de stichting worden vergoed.

Het fiscaalnummer van de Stichting Vrienden van Raffy is 850884330

Het Kamer van Koophandel nummer is 53448618