Wensen
De wensen en behoeftes van de bewoners kunnen als volgt worden gecategoriseerd.
A.  Spelactiviteiten
B.  Recreatieve activiteiten

C.  Wensen die verband houden met de inrichting van het gebouw

D.  Investeringen in technologie om het leven te veraangenamen

E.  Zaken die direct bijdragen aan het welzijn van de bewoners