Ons doel

De Stichting Vrienden van Raffy wil projecten en programma's mogelijk maken voor de bewoners van woonzorgcentrum Raffy en ouderen met een Indische- en Molukse achtergrond  die wonen in Breda, die niet kunnen worden bekostigd uit het reguliere budget van woonzorgcentrum Raffy.Downloads:

Beleidsplan Stichting Vrienden van Raffy 2019.pdf
Jaarrekening 2018 Vr. van Raffy.pdf
Jaarverslag 2018 Vr. van Raffy.pdf