Ons doel

De Stichting Vrienden van Raffy wil projecten en programma's mogelijk maken voor de bewoners van woonzorgcentrum Raffy en ouderen met een Indische- en Molukse achtergrond  die wonen in Breda, die niet kunnen worden bekostigd uit het reguliere budget van woonzorgcentrum Raffy.Downloads:

Beleidsplan 2020 St. Vrienden van RAFFY.pdf
Jaarrekening 2019 St. Vrienden van RAFFY 26.05.2020.pdf
Jaarverslag 2019 St. Vrienden van RAFFY.pdf