Ons doel

De Stichting Vrienden van Raffy wil projecten en programma's mogelijk maken voor de bewoners van woonzorgcentrum Raffy en ouderen met een Indische- en Molukse achtergrond  die wonen in Breda, die niet kunnen worden bekostigd uit het reguliere budget van woonzorgcentrum Raffy.Downloads:

Jaarrekening 2022 St. Vrienden van Raffy.pdf
Jaarverslag 2022 St. Vrienden van RAFFY.pdf
Beleidsplan 2022-2023 St. Vrienden van RAFFY.pdf